برچسب: مستندات امن سازی

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش دوازدهم

اطمینان از تنظیم پروتکل های غیرضروری SQL Server روی "غیرفعال" (Manual) Profile Applicability • Level 1 - Database Engine Description SQL Server از پروتکل‌های... مشاهده بیشتر»
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیست و پنجم

اطمینان از تنظیم Debug programs روی Administrators (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member Server Description این policy... مشاهده بیشتر»

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش یازدهم

اطمینان از تنظیم ‘Trustworthy’ Database Property روی Off - (Automated) Description گزینه دیتابیس TRUSTWORTHY به object‌های دیتابیس اجازه می‌دهد تا تحت شرایط خاص به... مشاهده بیشتر»
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیست و چهارم

تنظیم Create symbolic links (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member Server Description این policy setting تعیین می‌کند... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش هفدهم

اطمینان از اینکه پیام های خطای سفارشی خاموش نباشد (Scored) Profile Applicability • Level 2 - IIS 10 Description هنگامی که یک برنامه ASP.NET... مشاهده بیشتر»
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیست و سوم

اطمینان از تنظیم Create permanent shared objects روی No One (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member Server... مشاهده بیشتر»