دوره آموزشی SEC504

دوره آموزشی SEC504

دوره آموزشی SEC504 – بخش سی و نهم

در این بخش از دوره SEC504 از موسسه SANS به آشنایی با Rootkit ها و انواع آن ها خواهیم پرداخت. البته در این بخش... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی SEC504

دوره آموزشی SEC504 – بخش سی و هشتم

در این بخش از دوره SEC504 از موسسه SANS به آشنایی با Rootkit ها و انواع آن ها خواهیم پرداخت. البته در این بخش... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی SEC504

دوره آموزشی SEC504 – بخش سی و هفتم

در این بخش از دوره SEC504 از موسسه SANS به آشنایی با Rootkit ها و انواع آن ها خواهیم پرداخت. البته در این بخش... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی SEC504

دوره آموزشی SEC504 – بخش سی و ششم

در این بخش از دوره SEC504 از موسسه SANS به آشنایی با Rootkit ها و انواع آن ها خواهیم پرداخت. البته در این بخش... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی SEC504

دوره آموزشی SEC504 – بخش سی و پنجم

در این بخش از دوره SEC504 از موسسه SANS به آشنایی با حمله DDoS یا Distributed Denial of Service و انواع آن خواهیم پرداخت.... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی SEC504

دوره آموزشی SEC504 – بخش سی و چهارم

در این بخش از دوره SEC504 از موسسه SANS به آشنایی با حمله DoS یا Denial of Service و انواع آن خواهیم پرداخت. حملات... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی SEC504

دوره آموزشی SEC504 – بخش سی و سوم

در این بخش از دوره SEC504 از موسسه SANS به آشنایی با حمله Cross Site Scripting یا XSS و انواع آن خواهیم پرداخت. آسیب... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی SEC504

دوره آموزشی SEC504 – بخش سی و دوم

در این بخش از دوره SEC504 از موسسه SANS به آشنایی به حملات تحت وب و آسیب پذیری SQL Injection خواهیم پرداخت. آسیب‌پذیری SQL... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی SEC504

دوره آموزشی SEC504 – بخش سی ام

در این بخش از دوره SEC504 از موسسه SANS به آشنایی با Bot ، کنترل آن ها و همچنین نحوه ارتباطت با آن ها... مشاهده بیشتر»