مستندات امن سازی

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش یازدهم

اطمینان از تنظیم Access this computer from the network پروفایل قابل اجرا: Level 1 - Domain ControllerLevel 1 - Member Server توضیحات: تنظیمات Access... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش ششم

اطمینان از تنظیم application pool identity برای anonymous user identity (Scored) Profile Applicability • Level 1 - IIS 10 از کلیه‌ اطلاعات ذخیره شده... مشاهده بیشتر»

امن سازی SQL سرور 2019 – مقدمه

این سند راهنمایی‌های لازم را به منظور ایجاد وضعیت پیکربندی ایمن برای یا امن سازی SQL سرور 2019 ارائه می‌دهد. لازم به ذکر است... مشاهده بیشتر»
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش دهم

اطمینان از تنظیم Access Credential Manager as a trusted caller به هیچ حساب کاربری پروفایل قابل اجرا Level 1 - Domain ControllerLevel 1 -... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش پنجم

اطمینان از تنظیم unique application pools برای سایت‌ها (Scored) Profile Applicability • Level 1 - IIS 10 Description IIS یک ویژگی امنیتی جدید به... مشاهده بیشتر»
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش نهم

اطمینان از تنظیم Reset Account Lockout Counter After به 15 دقیقه یا بیشتر پروفایل قابل اجرا: Level 1 - Domain ControllerLevel 1 - Member... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش چهارم

اطمینان از تنظیم application pool identity برای تمامی application pool ها (Scored) Profile Applicability • Level 1- IIS 10 Description Application Pool Identity ها... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش سوم

اطمینان از غیرفعال بودن قابلیت Directory Browsing در وب سرور (Scored) Profile Applicability • Level 1 - IIS 10 اطمینان حاصل کنید که Directory... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش دوم

اطمینان از وجود Host Header ها در تمامی وب سایت ها (Scored) Profile Applicability • Level 1 - IIS 10 Description Host Header ها... مشاهده بیشتر»