مستندات امن سازی

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش چهاردهم

اطمینان از تنظیم گزینه Hide Instance برای Production SQL Server instances بر روی Yes (Automated) Profile Applicability • Level 1 - Database Engine Description... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش بیستم

اطمینان از تنظیم httpcookie برای Session state (Scored) Profile Applicability • Level 2 - IIS 10 Description یک session cookie، اطلاعات مربوط به session... مشاهده بیشتر»
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیست و هفتم

اطمینان از اینکه Deny log on as a batch job شامل Guests باشد. (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1... مشاهده بیشتر»

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش سیزدهم

اطمینان از تنظیم SQL Server برای استفاده از پورت‌های غیر استاندارد (Automated) Profile Applicability • Level 1 - Database Engine• Level 1 - AWS... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش نوزدهم

اطمینان از غیرفعال بودن ASP.NET Stack Tracing (Scored) Profile Applicability • Level 2 - IIS 10 Description عنصر trace سرویس ردیابی کد ASP.NET را... مشاهده بیشتر»
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیست و ششم

اطمینان از تنظیم Deny access to this computer from the network (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member... مشاهده بیشتر»