مستندات امن سازی

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش شصت و چهارم

اطمینان از تنظیم Domain member: Digitally encrypt secure channel data (when possible) روی Enabled (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level... مشاهده بیشتر»

امن سازی Cisco IOS 17 – بخش دوم

فعال سازی aaa authentication login – (Automated) Profile Applicability • Level 1 Description احراز هویت، سطوح دسترسی و حسابداری (AAA) می بایست در هنگام... مشاهده بیشتر»
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش شصت و سوم

اطمینان از تنظیم Domain member: Digitally encrypt or sign secure channel data (always) روی Enabled (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller•... مشاهده بیشتر»

امن سازی Cisco IOS 17 – بخش اول

فعال سازی aaa new-model – (Automated) Profile Applicability • Level 1 Description این دستور سیستم کنترل دسترسی AAA را فعال می‌کند. Rationale خدمات احراز... مشاهده بیشتر»