مستندات امن سازی

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش شصت و هفتم

اطمینان از تنظیم Domain member: Require strong (Windows 2000 or later) session key روی Enabled (Scored) Profile Applicability Level 1 - Domain Controller Level... مشاهده بیشتر»

امن سازی ESXi v7.x – بخش اول

(L1) Ensure ESXi is properly patched (Manual) Profile Applicability Level 1 (L1) - Corporate/Enterprise Environment (general use) Description VMware Lifecycle Manager ابزاری است که... مشاهده بیشتر»

امن سازی Cisco IOS 17 – بخش پنجم

تنظیم login authentication برای line vty – (Automated) Profile Applicability Level 1 Description کاربرانی را که از راه دور از طریق پورت VTY به... مشاهده بیشتر»