مطالب اخیر

دوره آموزشی Wazuh – بخش دهم

در بخش دهم از دوره آموزشی Wazuh در قاب تجربه به نحوه ایجاد یک کاربر جدید در پلتفرم...
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش شصتم

اطمینان از تنظیم Domain controller: Allow server operators to schedule tasks روی Disabled (Scored) (DC only) Profile Applicability...
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش بیست و هشتم

اطمینان از تنظیم maxURL request filter (Scored) Profile Applicability • Level 2 - IIS 10 Description ویژگی maxURL...

امن سازی SharePoint 2019 – بخش سی و یکم

اطمینان حاصل کنید که مؤلفه SQL Server در SharePoint برای listen بودن روی پورت‌های غیر پیش فرض تنظیم...