مقدمات مایکروسافت

Microsoft

آموزش مقدمات مایکروسافت – بخش دوم

در این بخش از دوره آموزشی مقدمات مایکروسافت به نحوه راه اندازی سرویس های Remote Desktop و Telnet می پردازیم. سرویس Remote Desktop یکی... مشاهده بیشتر»
Microsoft

آموزش مقدمات مایکروسافت – بخش اول

در این بخش از دوره آموزشی مقدمات مایکروسافت به نحوه نصب سرویس اکتیودایرکتوری می پردازیم. همچنین نحوه اتصال یک سیستم به دامین نیز در... مشاهده بیشتر»