مقدمات شبکه

دوره آموزشی مقدمات شبکه

آموزش مقدمات شبکه – بخش سیزدهم

در این بخش از دوره آموزش مقدمات شبکه که بخش پایانی آن نیز می باشد، به معرفی WAN Link های مختلف می پردازیم و... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی مقدمات شبکه

آموزش مقدمات شبکه – بخش دوازدهم

Performance & Fault Tolerance در این بخش از دوره آموزشی مقدمات شبکه به مبحث RAID می پردازیم و انواع آن را مورد تحلیل و... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی مقدمات شبکه

آموزش مقدمات شبکه – بخش یازدهم

در این بخش از دوره آموزشی مقدمات شبکه، به تکنولوژِی های اترنت و معماری های دیگر در شبکه می پردازیم. تكنولوژيهاي مختلف اترنت همانطور... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی مقدمات شبکه

آموزش مقدمات شبکه – بخش دهم

آشنایی با پروتکل های لایه کاربرد و معماری شبکه پروتکل های لایه کاربرد در این بخش از آموزش مقدمات شبکه به معرفی پروتکل های... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی مقدمات شبکه

آموزش مقدمات شبکه – بخش نهم

آشنایی با پروتکل های شبکه پروتکل ICMP (Internet Control Message Protocol) این پروتکل در کنار پروتکل IP برای بررسی انواع خطا و ارسال پیام... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی مقدمات شبکه

آموزش مقدمات شبکه – بخش هشتم

آدرس دهی و مسیریابی در شبکه انواع آدرس دهی در شبکه در ساختار آدرس دهی و مسیریابی در شبکه، سه نوع ارتباط وجود دارد... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی مقدمات شبکه

آموزش مقدمات شبکه – بخش هفتم

پروتکل های مدل TCP/IP در این بخش به آشنایی با پروتکل های مدل TCP/IP خواهیم پرداخت. در تصویر زیر برخی از این پروتکل ها... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی مقدمات شبکه

آموزش مقدمات شبکه – بخش ششم

OSI Reference Model سازمان ISO یک سازمان استاندارد بین المللی است که استاندارد طیف وسیعی از محصولات گوناگون را تعیین می کندکه از جمله... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی مقدمات شبکه

آموزش مقدمات شبکه – بخش پنجم

در این بخش از دوره آموزشی مقدمات شبکه با شبکه های وایرلس آشنا می شوید. مخابره بی سیم یکی از انواع راه های ارسال... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی مقدمات شبکه

آموزش مقدمات شبکه – بخش چهارم

آشنایی با انواع کابل ها در شبکه مد های ارتباطی این مدها تعیین کننده روش مبادله داده و تعیین کننده جهت ارسال و دریافت... مشاهده بیشتر»