مقدمات شبکه

دوره آموزشی مقدمات شبکه

آموزش مقدمات شبکه – بخش سیزدهم

در این بخش از دوره آموزش مقدمات شبکه که بخش پایانی آن نیز می باشد، به معرفی WAN Link های مختلف می پردازیم و... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی مقدمات شبکه

آموزش مقدمات شبکه – بخش دوازدهم

Performance & Fault Tolerance در این بخش از دوره آموزشی مقدمات شبکه به مبحث RAID می پردازیم و انواع آن را مورد تحلیل و... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی مقدمات شبکه

آموزش مقدمات شبکه – بخش یازدهم

در این بخش از دوره آموزشی مقدمات شبکه، به تکنولوژِی های اترنت و معماری های دیگر در شبکه می پردازیم. تكنولوژيهاي مختلف اترنت همانطور... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی مقدمات شبکه

آموزش مقدمات شبکه – بخش دهم

آشنایی با پروتکل های لایه کاربرد و معماری شبکه پروتکل های لایه کاربرد در این بخش از آموزش مقدمات شبکه به معرفی پروتکل های... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی مقدمات شبکه

آموزش مقدمات شبکه – بخش نهم

آشنایی با پروتکل های شبکه پروتکل ICMP (Internet Control Message Protocol) این پروتکل در کنار پروتکل IP برای بررسی انواع خطا و ارسال پیام... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی مقدمات شبکه

آموزش مقدمات شبکه – بخش هشتم

آدرس دهی و مسیریابی در شبکه انواع آدرس دهی در شبکه در ساختار آدرس دهی و مسیریابی در شبکه، سه نوع ارتباط وجود دارد... مشاهده بیشتر»