دوره های آموزشی پیش نیاز

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش یازدهم

در این بخش به فصل یازدهم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان Client Identification and Cookies می پردازیم. سرورهای وب ممکن است... مشاهده بیشتر»

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش دهم

در این بخش به فصل دهم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان HTTP-NG می پردازیم. با نزدیک شدن به اتمام این کتاب،... مشاهده بیشتر»

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش نهم

در این بخش به فصل نهم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان Web Robots می پردازیم. ما تور خود را در معماری... مشاهده بیشتر»

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش هشتم

در این بخش به فصل هشتم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان Integration Points: Gateways, Tunnels, and Relays می باشد. وب ثابت... مشاهده بیشتر»