دوره های آموزشی پیش نیاز

آموزش مقدمات لینوکس

آموزش مقدمات لینوکس – بخش هفدهم

در این بخش از دوره آموزشی مقدمات لینوکس شما با مفاهیم مربوط به کرنل لینوکس و ماژول های مربوط به آن و همچنین دستورات... مشاهده بیشتر»
آموزش مقدمات لینوکس

آموزش مقدمات لینوکس – بخش شانزدهم

در این بخش از دوره آموزشی مقدمات لینوکس شما با ابزارهای ناشناس ماندن در لینوکس که شامل Tor، Proxy و VPN می باشد، آشنا... مشاهده بیشتر»
آموزش مقدمات لینوکس

آموزش مقدمات لینوکس – بخش پانزدهم

در این بخش از دوره آموزشی مقدمات لینوکس شما با سرویس های کاربردی لینوکس که شامل آپاچی، MySQL و OpenSSH می باشد، آشنا خواهید... مشاهده بیشتر»
آموزش مقدمات لینوکس

آموزش مقدمات لینوکس – بخش چهاردهم

در این بخش از دوره آموزشی مقدمات لینوکس شما با مفاهیم ثبت لاگ در لینوکس و دستورات مرتبط با آن آشنا خواهید شد. THE... مشاهده بیشتر»
آموزش مقدمات لینوکس

آموزش مقدمات لینوکس – بخش سیزدهم

در این بخش از دوره آموزشی مقدمات لینوکس شما با مدیریت فایل سیستم و دستگاه های ذخیره ساز در لینوکس آشنا خواهید شد. مدیریت... مشاهده بیشتر»
Microsoft

آموزش مقدمات مایکروسافت – بخش دوم

در این بخش از دوره آموزشی مقدمات مایکروسافت به نحوه راه اندازی سرویس های Remote Desktop و Telnet می پردازیم. سرویس Remote Desktop یکی... مشاهده بیشتر»
آموزش مقدمات لینوکس

آموزش مقدمات لینوکس – بخش دوازدهم

در این بخش از دوره آموزشی مقدمات لینوکس، شما با مفاهیم و دستورات فشرده سازی در لینوکس آشنا خواهید شد و تفاوت برخی از... مشاهده بیشتر»
Microsoft

آموزش مقدمات مایکروسافت – بخش اول

در این بخش از دوره آموزشی مقدمات مایکروسافت به نحوه نصب سرویس اکتیودایرکتوری می پردازیم. همچنین نحوه اتصال یک سیستم به دامین نیز در... مشاهده بیشتر»
آموزش مقدمات لینوکس

آموزش مقدمات لینوکس – بخش یازدهم

در این بخش از دوره آموزشی مقدمات لینوکس، شما با مفاهیم مربوط به شل اسکریپت نویسی در لینوکس و نحوه نوشتن آن ها آشنا... مشاهده بیشتر»
آموزش مقدمات لینوکس

آموزش مقدمات لینوکس – بخش دهم

در این بخش از دوره آموزشی مقدمات لینوکس، به آشنایی با مدیریت متغیرهای محیطی در لینوکس می پردازیم و نحوه استفاده از آن ها... مشاهده بیشتر»