مطالب اخیر

cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش بیست و هفتم

اطمینان از تنظیم maxAllowedContentLength (Not Scored) Profile Applicability • Level 2 - IIS 10 Description فیلتر درخواست MaxAllowedContentLenght...

دوره آموزشی Memory Forensic – بخش یازدهم

در این ویدیو به مباحثی همچون Incident Handling Process از نگاه NIST پرداخته شده است. در ادامه نیز...

WSTG-INPV-04

بررسی HTTP Parameter Pollution در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به هفتمین بخش از استاندارد WSTG با...
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش پنجاه و هشتم

اطمینان از تنظیم Devices: Allowed to format and eject removable media روی Administrators (Scored) Profile Applicability • Level...