مطالب اخیر

امن سازی Cisco IOS 17 – بخش پنجم

تنظیم login authentication برای line vty – (Automated) Profile Applicability Level 1 Description کاربرانی را که از راه...

Weakness of Integration

در این Write up مربوط به آسیب پذیری منطقی، که توسط Ahmed Elmorsi تهیه شده است به معرفی...

امن سازی ESXi v7.x – مقدمه

Overview این سند، معیار پیکربندی امنیتی و راهنمایی‌هایی جهت ایجاد یک وضعیت پیکربندی ایمن برای VMware ESXi 7.0...