مطالب اخیر

دوره آموزشی Wazuh – بخش یازدهم

در بخش یازدهم از دوره آموزشی Wazuh در قاب تجربه به نحوه تغییر دادن قوانین در پلتفرم wazuh...

امن سازی Cisco IOS 17 – بخش دوم

فعال سازی aaa authentication login – (Automated) Profile Applicability • Level 1 Description احراز هویت، سطوح دسترسی و...
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش شصتم و سوم

اطمینان از تنظیم Domain member: Digitally encrypt or sign secure channel data (always) روی Enabled (Scored) Profile Applicability...

ایجاد آزمایشگاه دیجیتال فارنزیک – بخش دوم

در بخش دوم از آموزش ایجاد آزمایشگاه دیجیتال فارنزیک، به تعاریف اولیه آزمایشگاه فارنزیک و ارتباط آن با...