مطالب اخیر

امن سازی Fortigate – بخش اول

Ensure DNS server is configured (Manual) Profile Applicability Level 1 Description Fortinet از سرویس DNS برای ترجمه نام...

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش دوازدهم

در این بخش به فصل دوازدهم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان Basic Authentication می پردازیم....

چهار آسیب پذیری Business Logic در یک سامانه

در این Write up مربوط به آسیب پذیری منطقی، که توسط Manav Bankatwala تهیه شده است به چهار...

امن سازی Fortigate – مقدمه

Overview تمام معیارهای CIS بر تنظیمات پیکربندی فنی که برای حفظ و/یا افزایش امنیت فناوری آدرس‌دهی شده استفاده...