مطالب اخیر

آشنایی با متدولوژی Burp Suite – بخش پانزدهم

در این بخش از مجموعه آشنایی با متدولوژی Burp Suite به بخش پانزدهم از این متدولوژی و استفاده...

امن سازی SharePoint 2019 – بخش هفدهم

اطمینان حاصل کنید که SharePoint هنگام انتقال اطلاعات بین دامین‌های امنیتی مختلف، نوع داده، مشخصات و کاربرد آن...

WSTG-SESS-04

بررسی Exposed Session Variables در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به ششمین بخش از استاندارد WSTG با...
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش چهل و پنجم

اطمینان از تنظیم Replace a process level token روی LOCAL SERVICE, NETWORK SERVICE (Scored) Profile Applicability • Level...