مطالب اخیر

cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش بیستم

اطمینان از تنظیم httpcookie برای Session state (Scored) Profile Applicability • Level 2 - IIS 10 Description یک...
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیست و هفتم

اطمینان از اینکه Deny log on as a batch job شامل Guests باشد. (Scored) Profile Applicability • Level...

دوره آموزشی هکر اخلاقی – CEHv11 بخش شانزدهم

شرکت EC-Council ارائه دهنده دوره های امنیتی در سطوح مختلف می باشد. پیش نیاز دوره های ارائه شده...

نقشه ذهنی دوره CEH – بخش پنجم

در این قسمت از مجموعه Mind Map های دوره CEH، نقشه ذهنی مربوط به بخش پنجم از این...

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش سیزدهم

اطمینان از تنظیم SQL Server برای استفاده از پورت‌های غیر استاندارد (Automated) Profile Applicability • Level 1 -...