CIS Microsoft SQL Server 2019

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش هجدهم

اطمینان از تنظیم اینکه هیچ گونه لاگین با نام "sa" وجود ندارد (Automated) Profile Applicability • Level 1 - Database Engine• Level 1 -... مشاهده بیشتر»

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش هفدهم

اطمینان از تنظیم "AUTO_CLOSE" در contained دیتابیس‌ها روی "OFF" - مربوط به Automated Profile Applicability • Level 1 - Database Engine• Level 1 -... مشاهده بیشتر»

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش شانزدهم

اطمینان از تنظیم sa Login Account، rename (Automated) Profile Applicability • Level 1 - Database Engine• Level 1 - AWS RDS Description اکانت sa... مشاهده بیشتر»

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش چهاردهم

اطمینان از تنظیم گزینه Hide Instance برای Production SQL Server instances بر روی Yes (Automated) Profile Applicability • Level 1 - Database Engine Description... مشاهده بیشتر»

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش سیزدهم

اطمینان از تنظیم SQL Server برای استفاده از پورت‌های غیر استاندارد (Automated) Profile Applicability • Level 1 - Database Engine• Level 1 - AWS... مشاهده بیشتر»