مقدمات لینوکس

آموزش مقدمات لینوکس

آموزش مقدمات لینوکس – بخش هفدهم

در این بخش از دوره آموزشی مقدمات لینوکس شما با مفاهیم مربوط به کرنل لینوکس و ماژول های مربوط به آن و همچنین دستورات... مشاهده بیشتر»
آموزش مقدمات لینوکس

آموزش مقدمات لینوکس – بخش شانزدهم

در این بخش از دوره آموزشی مقدمات لینوکس شما با ابزارهای ناشناس ماندن در لینوکس که شامل Tor، Proxy و VPN می باشد، آشنا... مشاهده بیشتر»
آموزش مقدمات لینوکس

آموزش مقدمات لینوکس – بخش پانزدهم

در این بخش از دوره آموزشی مقدمات لینوکس شما با سرویس های کاربردی لینوکس که شامل آپاچی، MySQL و OpenSSH می باشد، آشنا خواهید... مشاهده بیشتر»
آموزش مقدمات لینوکس

آموزش مقدمات لینوکس – بخش چهاردهم

در این بخش از دوره آموزشی مقدمات لینوکس شما با مفاهیم ثبت لاگ در لینوکس و دستورات مرتبط با آن آشنا خواهید شد. THE... مشاهده بیشتر»
آموزش مقدمات لینوکس

آموزش مقدمات لینوکس – بخش سیزدهم

در این بخش از دوره آموزشی مقدمات لینوکس شما با مدیریت فایل سیستم و دستگاه های ذخیره ساز در لینوکس آشنا خواهید شد. مدیریت... مشاهده بیشتر»
آموزش مقدمات لینوکس

آموزش مقدمات لینوکس – بخش دوازدهم

در این بخش از دوره آموزشی مقدمات لینوکس، شما با مفاهیم و دستورات فشرده سازی در لینوکس آشنا خواهید شد و تفاوت برخی از... مشاهده بیشتر»
آموزش مقدمات لینوکس

آموزش مقدمات لینوکس – بخش یازدهم

در این بخش از دوره آموزشی مقدمات لینوکس، شما با مفاهیم مربوط به شل اسکریپت نویسی در لینوکس و نحوه نوشتن آن ها آشنا... مشاهده بیشتر»
آموزش مقدمات لینوکس

آموزش مقدمات لینوکس – بخش دهم

در این بخش از دوره آموزشی مقدمات لینوکس، به آشنایی با مدیریت متغیرهای محیطی در لینوکس می پردازیم و نحوه استفاده از آن ها... مشاهده بیشتر»
آموزش مقدمات لینوکس

آموزش مقدمات لینوکس – بخش نهم

در این بخش از دوره آموزشی مقدمات لینوکس، شما با مبحث مدیریت پروسس ها در لینوکس یا Linux Process Management آشنا خواهید شد. مدیریت... مشاهده بیشتر»
آموزش مقدمات لینوکس

آموزش مقدمات لینوکس – بخش هشتم

در این بخش از دوره آموزشی مقدمات لینوکس به آشنایی با دستورات مربوط به پروسس ها و نحوه استفاده از آن ها در سیستم... مشاهده بیشتر»