Business Logic Writeups

آسیب پذیری منطقی در Workspace فیسبوک

در این Write up مربوط به آسیب‌پذیری منطقی، به توضیح یک آسیب پذیری در Workplace که یک شبکه اجتماعی سازمانی از فیسبوک می باشد،... مشاهده بیشتر»

آسیب پذیری منطقی در سایت رزرو هتل

در این Write up مربوط به آسیب‌پذیری منطقی، به شناسایی آسیب پذیری منطقی در یکی از برنامه های خصوصی Integriti.com می پردازیم. با توجه... مشاهده بیشتر»

آسیب پذیری منطقی در فیس بوک

در این Write up مربوط به آسیب‌پذیری منطقی، تست نفودگر با توجه به عدم انتقال تگ img از safe_image.php، قادر به کسب برخی از... مشاهده بیشتر»

آسیب پذیری حذف کامنت ها

در این Write up مربوط به آسیب‌پذیری منطقی، تست نفودگر با توجه به خطای موجود در منطق کسب و کار برنامه تحت وب اقدام... مشاهده بیشتر»

آسیب‌پذیری دسترسی به اکانت حذف شده

در این Write up مربوط به آسیب‌پذیری منطقی، تست نفودگر به یک حساب کاربری که توسط مدیر حذف شده است، دسترسی پیدا می‌کند. این... مشاهده بیشتر»

آسیب پذیری منطقی در فیسبوک

در این بخش از مجموعه Writeup های حوزه آسیب پذیری های منطقی یا business logic قصد داریم تا شما را با نحوه شناسایی یک... مشاهده بیشتر»