Business Logic Writeups

آسیب پذیری حذف کامنت ها

در این Write up مربوط به آسیب‌پذیری منطقی، تست نفودگر با توجه به خطای موجود در منطق کسب و کار برنامه تحت وب اقدام... مشاهده بیشتر»

آسیب‌پذیری دسترسی به اکانت حذف شده

در این Write up مربوط به آسیب‌پذیری منطقی، تست نفودگر به یک حساب کاربری که توسط مدیر حذف شده است، دسترسی پیدا می‌کند. این... مشاهده بیشتر»

آسیب پذیری منطقی در فیسبوک

در این بخش از مجموعه Writeup های حوزه آسیب پذیری های منطقی یا business logic قصد داریم تا شما را با نحوه شناسایی یک... مشاهده بیشتر»

آسیب پذیری عدم محدودیت کاراکتر

در این بخش از مجموعه Writeup های حوزه آسیب پذیری های منطقی یا business logic به آسیب پذیری مربوط به عدم محدودیت کاراکتر در... مشاهده بیشتر»