امن سازی سیسکو

امن سازی Cisco IOS 17 – بخش دوم

فعال سازی aaa authentication login – (Automated) Profile Applicability • Level 1 Description احراز هویت، سطوح دسترسی و حسابداری (AAA) می بایست در هنگام... مشاهده بیشتر»

امن سازی Cisco IOS 17 – بخش اول

فعال سازی aaa new-model – (Automated) Profile Applicability • Level 1 Description این دستور سیستم کنترل دسترسی AAA را فعال می‌کند. Rationale خدمات احراز... مشاهده بیشتر»

امن سازی Cisco IOS 17 – مقدمه

Overview این سند، معیار پیکربندی امنیتی برای Cisco IOS و راهنمایی‌هایی جهت ایجاد یک وضعیت پیکربندی ایمن برای روتر Cisco که Cisco IOS نسخه... مشاهده بیشتر»