CIS Microsoft IIS 10

cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش ششم

اطمینان از تنظیم application pool identity برای anonymous user identity (Scored) Profile Applicability • Level 1 - IIS 10 از کلیه‌ اطلاعات ذخیره شده... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش پنجم

اطمینان از تنظیم unique application pools برای سایت‌ها (Scored) Profile Applicability • Level 1 - IIS 10 Description IIS یک ویژگی امنیتی جدید به... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش چهارم

اطمینان از تنظیم application pool identity برای تمامی application pool ها (Scored) Profile Applicability • Level 1- IIS 10 Description Application Pool Identity ها... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش سوم

اطمینان از غیرفعال بودن قابلیت Directory Browsing در وب سرور (Scored) Profile Applicability • Level 1 - IIS 10 اطمینان حاصل کنید که Directory... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش دوم

اطمینان از وجود Host Header ها در تمامی وب سایت ها (Scored) Profile Applicability • Level 1 - IIS 10 Description Host Header ها... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش اول

اطمینان از عدم قرار گرفتن محتوای وب بر روی پارتیشن سیستمی (Scored) اطمینان حاصل کنید که اطلاعات وب‌سایت بر روی پارتیشنی به غیر از... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – مقدمه

این سند راهنمایی‌های لازم را برای ایجاد وضعیت پیکربندی ایمن برای IIS 10 ارائه می‌دهد. لازم به ذکر است که مستندات CIS یکی از... مشاهده بیشتر»