CIS Microsoft IIS 10

cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش چهاردهم

اطمینان از اینکه passwordFormat به صورت شفاف تنظیم نشده باشد (Scored) Profile Applicability • Level 1 - IIS 10 Description عنصر credentials مربوط به... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش سیزدهم

اطیمنان از تنظیم امنیت لایه Transport برای Basic Authentication (Scored) Profile Applicability • Level 1 - IIS 10 Description Basic Authentication می‌تواند Credentials را... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش دوازدهم

اطمینان از تنظیم cookie protection modes برای Forms Authentication (Scored) Profile Applicability • Level 1 - IIS 10 Description حالت محافظت از کوکی ،... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش یازدهم

اطمینان از تنظیم Forms Authentication برای استفاده کوکی ها (Scored) Description Forms Authentication ها می‌توانند برای حفظ شناسه session بازدید کننده سایت در URI... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش دهم

اطمینان از تنظیم SSL برای Forms Authentication (Scored) Profile Applicability • Level 1 - IIS 10 Description احراز هویت Forms-based می‌تواند اطلاعات را در... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش نهم

اطمینان از اینکه دسترسی به ویژگی‌های حساس سایت به کاربران احراز هویت شده و معتبر محدود شده است. (Not Scored) Profile Applicability • Level... مشاهده بیشتر»