دوره های آموزشی

WSTG-ATHN-02

بررسی Default Credentials در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به چهارمین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-ATHN-02 می پردازیم که مربوط به... مشاهده بیشتر»

دوره تست نفوذ وب سطح متوسط – بخش سوم

در این بخش از دوره آموزشی تست نفوذ سطح متوسط که برگرفته از دوره SEC642 می باشد به ادامه مبحث آشنایی با File Inclusion... مشاهده بیشتر»

آشنایی با متدولوژی Burp Suite – بخش سوم

در این بخش از مجموعه آشنایی با متدولوژی Burp Suite به بخش سوم از این متدولوژی که مربوط به بررسی Missing Function Level Access... مشاهده بیشتر»

دوره آموزشی هکر اخلاقی – CEHv11 بخش هفدهم

شرکت EC-Council ارائه دهنده دوره های امنیتی در سطوح مختلف می باشد. پیش نیاز دوره های ارائه شده در این شرکت دوره CEH که... مشاهده بیشتر»

WSTG-ATHN-01

بررسی Credentials Transported over an Encrypted Channel در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به چهارمین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-ATHN-01 می... مشاهده بیشتر»