دوره های آموزشی

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش سیزدهم

در این بخش به فصل سیزدهم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان Digest Authentication می پردازیم. Basic Authentication راحت و منعطف است... مشاهده بیشتر»

تست نفوذ اکتیودایرکتوری – فصل اول

در این بخش به فصل اول از کتاب Pentesting Active Directory and Windows-based Infrastructure با عنوان Getting the Lab Ready and Attacking Exchange Server... مشاهده بیشتر»

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش دوازدهم

در این بخش به فصل دوازدهم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان Basic Authentication می پردازیم. میلیون‌ها نفر از وب برای انجام... مشاهده بیشتر»

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش یازدهم

در این بخش به فصل یازدهم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان Client Identification and Cookies می پردازیم. سرورهای وب ممکن است... مشاهده بیشتر»