دوره های آموزشی

آشنایی با متدولوژی Burp Suite – بخش دهم

در این بخش از مجموعه آشنایی با متدولوژی Burp Suite به بخش دهم از این متدولوژی به بررسی آسیب‌پذیری Session Token Generation می پردازیم.... مشاهده بیشتر»

WSTG-ATHZ-02

بررسی Bypassing Authorization Schema در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به پنجمین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-ATHZ-02 می پردازیم که مربوط... مشاهده بیشتر»

آشنایی با متدولوژی Burp Suite – بخش نهم

در این بخش از مجموعه آشنایی با متدولوژی Burp Suite به بخش نهم از این متدولوژی به بررسی آسیب‌پذیری Cookies and Manipulate Sessions می... مشاهده بیشتر»

دوره تست نفوذ وب سطح متوسط – بخش یازدهم

در این بخش از دوره آموزشی تست نفوذ سطح متوسط که برگرفته از دوره SEC642 می باشد به ادامه مبحث آشنایی با Blind SQL... مشاهده بیشتر»

WSTG-ATHZ-01

بررسی Directory Traversal File Include در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به پنجمین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-ATHZ-01 می پردازیم که... مشاهده بیشتر»

آشنایی با متدولوژی Burp Suite – بخش هشتم

در این بخش از مجموعه آشنایی با متدولوژی Burp Suite به بخش هفتم از این متدولوژی به بررسی آسیب‌پذیری Insecure Direct Object References می... مشاهده بیشتر»