دوره های آموزشی

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش شانزدهم

در این بخش به فصل شانزدهم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان Internationalization می پردازیم. هر روز میلیاردها نفر به صدها زبان،... مشاهده بیشتر»

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش پانزدهم

در این بخش به فصل پانزدهم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان Entities and Encodings می پردازیم. HTTP هر روز میلیاردها شیء... مشاهده بیشتر»

تست نفوذ اکتیودایرکتوری – فصل سوم

در این بخش به فصل سوم از کتاب Pentesting Active Directory and Windows-based Infrastructure با عنوان Domain Reconnaissance and Discovery می پردازیم. این فصل... مشاهده بیشتر»

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش چهاردهم

در این بخش به فصل چهاردهم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان Secure HTTP می پردازیم. در سه فصل قبل ویژگی‌های HTTP... مشاهده بیشتر»