دوره های آموزشی

دوره تست نفوذ وب سطح متوسط – بخش اول

در این بخش از دوره آموزشی تست نفوذ سطح متوسط که برگرفته از دوره SEC642 می باشد به آشنایی با Methodology و Context می... مشاهده بیشتر»

WSTG-CONFIG-008

بررسی RIA Cross Domain Policy در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-CONFIG-008 می پردازیم که... مشاهده بیشتر»

دوره آموزشی هکر اخلاقی – CEHv11 بخش سیزدهم

شرکت EC-Council ارائه دهنده دوره های امنیتی در سطوح مختلف می باشد. پیش نیاز دوره های ارائه شده در این شرکت دوره CEH که... مشاهده بیشتر»

WSTG-CONFIG-007

بررسی وجود هدرHTTP Strict Transport Security در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-CONFIG-007 می پردازیم... مشاهده بیشتر»

دوره آموزشی هکر اخلاقی – CEHv11 بخش دوازدهم

شرکت EC-Council ارائه دهنده دوره های امنیتی در سطوح مختلف می باشد. پیش نیاز دوره های ارائه شده در این شرکت دوره CEH که... مشاهده بیشتر»

WSTG-CONFIG-006

بررسی متدهای HTTP در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-CONFIG-006 می پردازیم که مربوط به... مشاهده بیشتر»