دوره های آموزشی

OTG-INFO-010

نگاشت و رسم نقشه معماری اپلیکیشن در این بخش از دوره آموزشی OWASP-OTG به اولین بخش از استاندارد OTG با شناسه OTG-INFO-010 می پردازیم... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی SEC542

دوره SEC542 – بخش سی و هفتم

در این بخش از دوره آموزشی SEC542 از موسسه SANS به آشنایی با فیلترینگ مربوط به آسیب پذیری XSS می پردازیم. تست‌های فیلتر تا... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی SEC504

دوره آموزشی SEC504 – بخش سی و هشتم

در این بخش از دوره SEC504 از موسسه SANS به آشنایی با Rootkit ها و انواع آن ها خواهیم پرداخت. البته در این بخش... مشاهده بیشتر»

OTG-INFO-009

جمع آوری اطلاعات از وب اپلیکیشن در این بخش از دوره آموزشی OWASP-OTG به اولین بخش از استاندارد OTG با شناسه OTG-INFO-009 می پردازیم... مشاهده بیشتر»

دوره آموزشی هکر اخلاقی – CEHv11 بخش ششم

شرکت EC-Council ارائه دهنده دوره های امنیتی در سطوح مختلف می باشد. پیش نیاز دوره های ارائه شده در این شرکت دوره CEH که... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی SEC542

دوره SEC542 – بخش سی و ششم

در این بخش از دوره آموزشی SEC542 از موسسه SANS به آشنایی با نحوه شناسایی آسیب پذیری XSS یا XSS Fuzzing می پردازیم. XSS... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی SEC504

دوره آموزشی SEC504 – بخش سی و هفتم

در این بخش از دوره SEC504 از موسسه SANS به آشنایی با Rootkit ها و انواع آن ها خواهیم پرداخت. البته در این بخش... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی SEC542

دوره SEC542 – بخش سی و پنجم

در این بخش از دوره آموزشی SEC542 از موسسه SANS به آشنایی با ابزارهای شناسایی آسیب پذیری XSS می پردازیم. ابزارهای XSS همانطور که... مشاهده بیشتر»

OTG-INFO-008

جمع آوری اطلاعات از فریم ورک وب اپلیکیشن در این بخش از دوره آموزشی OWASP-OTG به اولین بخش از استاندارد OTG با شناسه OTG-INFO-008... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی SEC504

دوره آموزشی SEC504 – بخش سی و ششم

در این بخش از دوره SEC504 از موسسه SANS به آشنایی با Rootkit ها و انواع آن ها خواهیم پرداخت. البته در این بخش... مشاهده بیشتر»