دوره های آموزشی

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش سوم

در این بخش به معرفی و آشنایی با پیام های پروتکل HTTP می پردازیم که مربوط به فصل سوم از کتاب HTTP The Definitive... مشاهده بیشتر»

WSTG-INPV-05 – بخش دوم

بررسی SQL Injection در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به هفتمین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-INPV-05 می پردازیم که مربوط به... مشاهده بیشتر»

دوره آموزشی Wazuh – بخش دهم

در بخش دهم از دوره آموزشی Wazuh در قاب تجربه به نحوه ایجاد یک کاربر جدید در پلتفرم wazuh آشنا می‌پردازیم. با توجه به... مشاهده بیشتر»

WSTG-INPV-05 – بخش اول

بررسی SQL Injection در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به هفتمین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-INPV-05 می پردازیم که مربوط به... مشاهده بیشتر»