تست نفوذ وب

چهار آسیب پذیری Business Logic در یک سامانه

در این Write up مربوط به آسیب پذیری منطقی، که توسط Manav Bankatwala تهیه شده است به چهار آسیب پذیری شناسایی شده در یک... مشاهده بیشتر»

بررسی یک آسیب‌پذیری Privilege Escalation

در این Write up مربوط به آسیب پذیری منطقی، که توسط Ashlyn Lau تهیه شده است به معرفی یک آسیب پذیری در یک برنامه... مشاهده بیشتر»

یک رویکرد برای شناسایی باگ‌های منطقی

در این Write up مربوط به آسیب پذیری منطقی، که توسط Fady Othman تهیه شده است به معرفی یک آسیب پذیری در یک برنامه... مشاهده بیشتر»

Weakness of Integration

در این Write up مربوط به آسیب پذیری منطقی، که توسط Ahmed Elmorsi تهیه شده است به معرفی یک آسیب پذیری در یک برنامه... مشاهده بیشتر»