تست نفوذ وب

آسیب پذیری حذف Document Cover در فیس بوک

متاسفانه فیس بوک در حال حاضر کاربر را برای ایجاد یک پست با سند در گروه غیرفعال نموده است. تست نفوذگر از این ویژگی... مشاهده بیشتر»

آسیب پذیری منطقی و DoS

در این Write up مربوط به آسیب‌پذیری منطقی، به توضیح یک آسیب پذیری در یک هدف خصوصی می پردازیم که منجر به یک حمله... مشاهده بیشتر»

آسیب پذیری منطقی در Workspace فیسبوک

در این Write up مربوط به آسیب‌پذیری منطقی، به توضیح یک آسیب پذیری در Workplace که یک شبکه اجتماعی سازمانی از فیسبوک می باشد،... مشاهده بیشتر»

آسیب پذیری منطقی در سایت رزرو هتل

در این Write up مربوط به آسیب‌پذیری منطقی، به شناسایی آسیب پذیری منطقی در یکی از برنامه های خصوصی Integriti.com می پردازیم. با توجه... مشاهده بیشتر»

حدس پارامتر در یک پیام رسان و آسیب پذیری XSS

در این Write up، تست نفوذگر با حدس پارامتر در یک برنامه پیام رسان، آسیب‌پذیری XSS در سایت را شناسایی می‌نماید. شناسایی تست نفوذگر... مشاهده بیشتر»

آسیب پذیری منطقی در فیس بوک

در این Write up مربوط به آسیب‌پذیری منطقی، تست نفودگر با توجه به عدم انتقال تگ img از safe_image.php، قادر به کسب برخی از... مشاهده بیشتر»