دوره های آموزشی آنلاین

ایجاد آزمایشگاه دیجیتال فارنزیک – بخش سوم

در بخش سوم از آموزش ایجاد آزمایشگاه دیجیتال فارنزیک، به آشنایی با مواردی همچون Investigation و Incident پرداخته شده است. یکی از سوالاتی که... مشاهده بیشتر»

WSTG-INPV-06

بررسی LDAP Injection در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به هفتمین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-INPV-06 می پردازیم که مربوط به... مشاهده بیشتر»

دوره آموزشی Wazuh – بخش یازدهم

در بخش یازدهم از دوره آموزشی Wazuh در قاب تجربه به نحوه تغییر دادن قوانین در پلتفرم wazuh می‌پردازیم. برای ورود به کار با... مشاهده بیشتر»

ایجاد آزمایشگاه دیجیتال فارنزیک – بخش دوم

در بخش دوم از آموزش ایجاد آزمایشگاه دیجیتال فارنزیک، به تعاریف اولیه آزمایشگاه فارنزیک و ارتباط آن با علم و قانون پرداخته شده است.... مشاهده بیشتر»