دوره های آموزشی آنلاین

WSTG-INPV-07 – بخش اول

در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به هفتمین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-INPV-07 می پردازیم که مربوط به بررسی XML Injection... مشاهده بیشتر»

ایجاد آزمایشگاه دیجیتال فارنزیک – بخش سوم

در بخش سوم از آموزش ایجاد آزمایشگاه دیجیتال فارنزیک، به آشنایی با مواردی همچون Investigation و Incident پرداخته شده است. یکی از سوالاتی که... مشاهده بیشتر»

WSTG-INPV-06

بررسی LDAP Injection در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به هفتمین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-INPV-06 می پردازیم که مربوط به... مشاهده بیشتر»

دوره آموزشی Wazuh – بخش یازدهم

در بخش یازدهم از دوره آموزشی Wazuh در قاب تجربه به نحوه تغییر دادن قوانین در پلتفرم wazuh می‌پردازیم. برای ورود به کار با... مشاهده بیشتر»