دوره های آموزشی آنلاین

WSTG-SESS-01

بررسی Session Management Schema در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به ششمین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-SESS-01 می پردازیم که مربوط... مشاهده بیشتر»

آشنایی با متدولوژی Burp Suite – بخش یازدهم

در این بخش از مجموعه آشنایی با متدولوژی Burp Suite به بخش یازدهم از این متدولوژی به بررسی مشکل Session Token Handling با استفاده... مشاهده بیشتر»

دوره تست نفوذ وب سطح متوسط – بخش سیزدهم

در این بخش از دوره آموزشی تست نفوذ سطح متوسط که برگرفته از دوره SEC642 می باشد به مبحث آشنایی با DOM Based XSS... مشاهده بیشتر»

WSTG-ATHZ-04

بررسی Insecure Direct Object References در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به پنجمین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-ATHZ-04 می پردازیم که... مشاهده بیشتر»

دوره تست نفوذ وب سطح متوسط – بخش دوازدهم

در این بخش از دوره آموزشی تست نفوذ سطح متوسط که برگرفته از دوره SEC642 می باشد به مبحث آشنایی با NoSQL Database می... مشاهده بیشتر»

WSTG-ATHZ-03

بررسی Privilege Escalation در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به پنجمین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-ATHZ-03 می پردازیم که مربوط به... مشاهده بیشتر»