امن سازی SQL سرور 2019 – بخش ششم

اطمینان از تنظیم ‘Database Mail XPs’ Server Configuration Option روی 0 (Automated)

Profile Applicability

• Level 1 – Database Engine
• Level 1 – AWS RDS

Description

گزینه Database Mail XPs توانایی تولید و انتقال پیام‌های ایمیل از SQL Server را کنترل می‌کند.

Rationale

غیرفعال کردن گزینه Database Mail XPs باعث کاهش سطح SQL Server می‌شود و بردار و کانال حمله DOS را از بین می‌برد.

مستند امن سازی SQL سرور 2019 – بخش پنجم

همچنین سبب می شود تا داده‌ها به صورت غیرمجاز از سرور دیتابیس به یک remote host، منتقل نشوند.

Audit

دستور T-SQL زیر را اجرا کنید:

برای سازگار بودن هر دو ستون مقدار باید 0 را نشان دهند.

Remediation

دستور T-SQL زیر را اجرا کنید:

Default Value

به طور پیش‌فرض، این گزینه غیرفعال است (0).

مطالب این بخش برگرفته از مستند امن سازی SQL سرور 2019 مربوط به وب سایت CIS می باشد.

مطالب این بخش توسط جناب آقای نوربخش تهیه شده است.

درباره نویسنده: احسان نیک آور

ممکن است دوست داشته باشید