برچسب: cis

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش دوازدهم

اطمینان از تنظیم پروتکل های غیرضروری SQL Server روی "غیرفعال" (Manual) Profile Applicability • Level 1 - Database Engine Description SQL Server از پروتکل‌های... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش هجدهم

اطمینان از پنهان بودن جزئیات خطاهای IIS HTTP از راه دور (Scored) Profile Applicability • Level 1 - IIS 10 Description صفحات Error یک... مشاهده بیشتر»
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیست و پنجم

اطمینان از تنظیم Debug programs روی Administrators (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member Server Description این policy... مشاهده بیشتر»

امن سازی SharePoint 2019 – بخش پنجم

اطمینان حاصل کنید که "Blocked File Types" برای مطابقت با لیست سیاه شرکت پیکربندی شده است. (Scored) Profile Applicability • Level 1 (L1) -... مشاهده بیشتر»

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش یازدهم

اطمینان از تنظیم ‘Trustworthy’ Database Property روی Off - (Automated) Description گزینه دیتابیس TRUSTWORTHY به object‌های دیتابیس اجازه می‌دهد تا تحت شرایط خاص به... مشاهده بیشتر»
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیست و چهارم

تنظیم Create symbolic links (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member Server Description این policy setting تعیین می‌کند... مشاهده بیشتر»