برچسب: CIS Benchmark

cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش بیست و سوم

اطمینان از تنظیم MachineKey validation method - .Net 4.5 (Scored) Profile Applicability • Level 1 - IIS 10 Description عنصر machineKey مربوط به ASP.NET... مشاهده بیشتر»
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش سی ام

اطمینان از تنظیم Deny log on through Remote Desktop Services (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member Server... مشاهده بیشتر»

امن سازی SharePoint 2019 – بخش هشتم

اطمینان حاصل کنید که SharePoint setup account با حداقل privilege ها در سرور SQL پیکربندی شده است.(Scored) Profile Applicability Level 1 (L1) – Corporate/Enterprise... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش بیست و دوم

اطمینان از تنظیم MachineKey validation method - .Net 3.5 (Scored) Profile Applicability • Level 2 - IIS 10 Description عنصر machineKey مربوط به ASP.NET... مشاهده بیشتر»
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیست و نهم

اطمینان حاصل کنید که Deny log on locally شامل Guests باشد. (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member... مشاهده بیشتر»