برچسب: CIS Benchmark

امن سازی Fortigate – بخش سوم

Ensure 'Pre-Login Banner' is set (Manual) Profile Applicability Level 1 Description یک بنر پیش از ورود به سیستم را پیکربندی کنید که به طور... مشاهده بیشتر»

امن سازی Fortigate – بخش دوم

Ensure intra-zone traffic is not always allowed (Manual) Profile Applicability Level 1 Description تنظیمات این بخش برای اطمینان از اینکه فقط ترافیک خاص و... مشاهده بیشتر»

امن سازی Fortigate – بخش اول

Ensure DNS server is configured (Manual) Profile Applicability Level 1 Description Fortinet از سرویس DNS برای ترجمه نام هاست به آدرس IP استفاده می‌کند.... مشاهده بیشتر»

امن سازی Fortigate – مقدمه

Overview تمام معیارهای CIS بر تنظیمات پیکربندی فنی که برای حفظ و/یا افزایش امنیت فناوری آدرس‌دهی شده استفاده می‌شوند تمرکز دارند و باید در... مشاهده بیشتر»