برچسب: CIS Benchmark

امن سازی SharePoint 2019 – بخش هجدهم

اطمینان حاصل کنید که نرم افزار تشخیص بد افزار شیرپوینت (آنتی ویروس) یکپارچه و پیکربندی شده است. (Scored) Profile Applicability • Level 1 (L1)... مشاهده بیشتر»
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش چهل و ششم

اطمینان از تنظیم Restore files and directories روی Administrators (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member Server Description... مشاهده بیشتر»

امن سازی SharePoint 2019 – بخش هفدهم

اطمینان حاصل کنید که SharePoint هنگام انتقال اطلاعات بین دامین‌های امنیتی مختلف، نوع داده، مشخصات و کاربرد آن را مشخص می‌کند تا محدودیت‌های policy... مشاهده بیشتر»
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش چهل و پنجم

اطمینان از تنظیم Replace a process level token روی LOCAL SERVICE, NETWORK SERVICE (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1... مشاهده بیشتر»