برچسب: Create symbolic links

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیست و چهارم

تنظیم Create symbolic links (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member Server Description این policy setting تعیین می‌کند... مشاهده بیشتر»