برچسب: امن سازی فایروال

امن سازی Fortigate – مقدمه

Overview تمام معیارهای CIS بر تنظیمات پیکربندی فنی که برای حفظ و/یا افزایش امنیت فناوری آدرس‌دهی شده استفاده می‌شوند تمرکز دارند و باید در... مشاهده بیشتر»