مطالب اخیر

دستورات کاربردی شودان

دستورات کاربردی موتور جستجوی Shodan

یکی از ابزارهایی که در تست نفوذ کاربردی می باشد، استفاده از موتورهای جست و جو است. یکی...
دوره آموزشی SEC504

دوره آموزشی SEC504 – بخش سوم

آشنایی با فرآیند پاسخگویی به حوادث یا Incident Handling Remain calm and Take Notes نکته ای که باید...
دوره آموزشی مقدمات شبکه

آموزش مقدمات شبکه – بخش سوم

آشنایی با توپولوژی های شبکه توپولوژی (Topology) توپولوژی شبکه تشریح کننده نحوه اتصال فیزیکی کامپیوتر ها در یک...
دوره آموزشی SEC542

دوره SEC542 – بخش سوم

آشنایی با ابزارهای تست نفوذ وب Web Application Pen Tester's Toolkit برای انجام فرآیند تست نفوذ وب شما...
دوره آموزشی SEC504

دوره آموزشی SEC504 – بخش دوم

آشنایی با مراحل Incident Handling مراحل Incident Handling فرآیند Incident Handling شامل شش مرحله می‌باشد که این مراحل...
دوره آموزشی SEC504

دوره آموزشی SEC504 – بخش اول

آشنایی با پاسخ گویی به رخداد یا Incident Handling شرکت SANS یکی از معتبرترین شرکت های فعال در...