مطالب اخیر

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش یازدهم

اطمینان از تنظیم ‘Trustworthy’ Database Property روی Off - (Automated) Description گزینه دیتابیس TRUSTWORTHY به object‌های دیتابیس اجازه...
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیست و چهارم

تنظیم Create symbolic links (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member Server...

نقشه ذهنی دوره CEH – بخش سوم

در این قسمت از مجموعه Mind Map های دوره CEH، نقشه ذهنی مربوط به بخش سوم از این...

WSTG-CONFIG-11

بررسی Cloud Storage در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه...
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش هفدهم

اطمینان از اینکه پیام های خطای سفارشی خاموش نباشد (Scored) Profile Applicability • Level 2 - IIS 10...

دوره آموزشی هکر اخلاقی – CEHv11 بخش چهاردهم

شرکت EC-Council ارائه دهنده دوره های امنیتی در سطوح مختلف می باشد. پیش نیاز دوره های ارائه شده...