مطالب اخیر

نقشه ذهنی دوره CEH – بخش هشتم

در این قسمت از مجموعه Mind Map های دوره CEH، نقشه ذهنی مربوط به بخش هشتم از این...
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش سی ام

اطمینان از تنظیم Deny log on through Remote Desktop Services (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain...

WSTG-ATHN-02

بررسی Default Credentials در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به چهارمین بخش از استاندارد WSTG با شناسه...

امن سازی SharePoint 2019 – بخش هشتم

اطمینان حاصل کنید که SharePoint setup account با حداقل privilege ها در سرور SQL پیکربندی شده است.(Scored) Profile...

دوره تست نفوذ وب سطح متوسط – بخش سوم

در این بخش از دوره آموزشی تست نفوذ سطح متوسط که برگرفته از دوره SEC642 می باشد به...