مطالب اخیر

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش هجدهم

اطمینان از تنظیم اینکه هیچ گونه لاگین با نام "sa" وجود ندارد (Automated) Profile Applicability • Level 1...

آشنایی با متدولوژی Burp Suite – بخش هشتم

در این بخش از مجموعه آشنایی با متدولوژی Burp Suite به بخش هفتم از این متدولوژی به بررسی...

دوره تست نفوذ وب سطح متوسط – بخش دهم

در این بخش از دوره آموزشی تست نفوذ سطح متوسط که برگرفته از دوره SEC642 می باشد به...

نقشه ذهنی دوره CEH – بخش سیزدهم

در این قسمت از مجموعه Mind Map های دوره CEH، نقشه ذهنی مربوط به بخش سیزدهم از این...
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش سی و هفتم

اطمینان از تنظیم Lock pages in memory روی No One (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain...

امن سازی SharePoint 2019 – بخش دهم

اطمینان حاصل کنید که یک واحد سازمانی جداگانه (OU) در Active Directory برای object های SharePoint 2019 وجود...