امن سازی SQL سرور 2019 – بخش دوازدهم

اطمینان از تنظیم پروتکل های غیرضروری SQL Server روی “غیرفعال” (Manual)

Profile Applicability

• Level 1 – Database Engine

Description

SQL Server از پروتکل‌های Shared Memory، Named Pipes و TCP / IP پشتیبانی می‌کند. با این حال، SQL Server باید به گونه‌ای پیکربندی شود که از حداقل‌های مورد نیاز سازمان استفاده کند.

Rationale

استفاده از پروتکل‌های کمتر، سطح حمله SQL Server را به حداقل رسانده و در برخی موارد می‌تواند از آن در برابر حملات remote محافظت نماید.

Audit

SQL Server Configuration Manager را باز نموده و به SQL Server Network Configuration بروید. اطمینان حاصل کنید که فقط پروتکل‌های مورد نیاز فعال هستند.

Remediation

SQL Server Configuration Manager را باز نموده و به SQL Server Network Configuration بروید. اطمینان حاصل کنید که فقط پروتکل‌های مورد نیاز فعال هستند.

مستند امن سازی SQL سرور 2019 – بخش یازدهم

پروتکل‌های غیر ضروری را Disable نمایید.

Impact

برای اینکه تغییر اعمال شود باید سرویس‌های Database Engine (MSSQL و SQLAgent) متوقف شده و ریستارت شوند.

Default Value

به طور پیش‌فرض ، پروتکل‌های TCP / IP و Shared Memory در همه edition‌های commercial فعال هستند.

مطالب این بخش برگرفته از مستند امن سازی SQL سرور 2019 مربوط به وب سایت CIS می باشد.

مطالب این بخش توسط جناب آقای نوربخش تهیه شده است.

درباره نویسنده: احسان نیک آور

ممکن است دوست داشته باشید