امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش پانزدهم

cis-server2012R2

اطمینان از تنظیم Allow log on locally روی Administrators (Scored)

Profile Applicability

• Level 1 – Domain Controller
• Level 1 – Member Server

Description

این policy setting تعیین می‌کند که کدام کاربران می‌توانند از طریق تعاملی (وارد کردن یک سوال یا فرمان) به رایانه‌های سازمان شما وارد شوند. لاگین‌هایی که با فشار دادن دکمه‌های CTRL+ALT+DEL روی کیبورد کلاینت انجام می‌شوند نیازمند این امتیاز کاربری (user right) می‌باشند. کاربرانی که سعی در ورود به سیستم از طریق Terminal Services / Remote Desktop یا IIS را دارند هم نیاز به این user right دارند.

این user right به صورت پیش‌فرض به حساب کاربری Guest اختصاص داده می‌شود. اگرچه این حساب کاربری به طور پیش‌فرض غیرفعال است، اما توصیه می‌شود این تنظیم را از طریق Group Policy فعال کنید. با این حال، این user right به طور کلی باید محدود به گروه‌های Administrators و Users باشد. اگر سازمان شما به این قابلیت نیاز دارد این user right را به گروه Backup Operators اختصاص دهید.

حالت پیشنهادی برای این setting: Administrators است.

هر حساب کاربری به وسیله “Allow log on locally” می‌تواند در کنسول کامپیوتر لاگین کند. اگر شما این حق کاربری را محدود به کاربران قانونی ای که نیاز به لاگین کردن در کنسول کامپیوتر دارند نکنید، کاربران غیرمجاز می‌توانند نرم افزارهای مخرب را دانلود و اجرا کنند تا سطح دسترسی خود را بالاتر ببرند.

Audit

به مسیر UI که در بخش Remediation قرار دارد بروید و تأیید کنید که طبق دستورالعمل تنظیم شده است.

Remediation

برای ایجاد پیکربندی توصیه شده از طریق GP، path UI داده شده را پیکربندی کنید:

Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\User Rights Assignment\Allow log on locally

Impact

اگر این گروه‌های پیش‌فرض را حذف کنید، می‌توانید توانایی‌های کاربرانی که به آن‌ها نقش‌های administrative اختصاص داده شده را محدود کنید. شما باید تایید کنید که فعالیت‌های delegate شده، هیچ اثر منفی به وسیله تغییراتی که از طریق امتیاز کاربری Allow log on locally انجام می‌دهید نخواهد داشت.

Default Value

در Member Sever ها: Administrators، Backup Operators، Power Users، Users، Guest
در Domain Controller ها: Account Operators، Administrators، Backup Operators، Print Operators

مطالب این بخش برگرفته از مستند امن سازی ویندوز سرور 2012R2 مربوط به وب سایت CIS می باشد.

مطالب این بخش توسط جناب آقای نوربخش تهیه شده است.

درباره نویسنده: احسان نیک آور

ممکن است دوست داشته باشید