برچسب: WSTG-INPV-02

WSTG-INPV-02

بررسی Stored Cross Site Scripting در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به هفتمین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-INPV-02 می پردازیم که... مشاهده بیشتر»