برچسب: Synchronize directory service data

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش چهل و هشتم

اطمینان از تنظیم Synchronize directory service data روی No One (Scored) (DC only) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller Description این تنظیم... مشاهده بیشتر»