برچسب: SEC642

دوره تست نفوذ وب سطح متوسط – بخش بیستم و سوم

در این بخش از دوره آموزشی تست نفوذ سطح متوسط که برگرفته از دوره SEC642 می باشد به Authentication Bypass در یک اسکریپت PHP... مشاهده بیشتر»

دوره تست نفوذ وب سطح متوسط – بخش بیستم و دوم

در این بخش از دوره آموزشی تست نفوذ سطح متوسط که برگرفته از دوره SEC642 می باشد به ادامه آشنایی با برخی از قابلیت... مشاهده بیشتر»

دوره تست نفوذ وب سطح متوسط – بخش بیستم و یکم

در این بخش از دوره آموزشی تست نفوذ سطح متوسط که برگرفته از دوره SEC642 می باشد به آشنایی با برخی از قابلیت های... مشاهده بیشتر»

دوره تست نفوذ وب سطح متوسط – بخش نوزدهم

در این بخش از دوره آموزشی تست نفوذ سطح متوسط که برگرفته از دوره SEC642 می باشد به ادامه آشنایی با Web Design Patterns... مشاهده بیشتر»