برچسب: HTTP Request Methods

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش دوازدهم

در این بخش به فصل دوازدهم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان Basic Authentication می پردازیم. میلیون‌ها نفر از وب برای انجام... مشاهده بیشتر»

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش هشتم

در این بخش به فصل هشتم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان Integration Points: Gateways, Tunnels, and Relays می باشد. وب ثابت... مشاهده بیشتر»

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش ششم

در این بخش به معرفی و آشنایی با وب سرور می پردازیم که مربوط به فصل ششم از کتاب HTTP The Definitive Guide با... مشاهده بیشتر»

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش سوم

در این بخش به معرفی و آشنایی با پیام های پروتکل HTTP می پردازیم که مربوط به فصل سوم از کتاب HTTP The Definitive... مشاهده بیشتر»