برچسب: Blocked File Types

امن سازی SharePoint 2019 – بخش پنجم

اطمینان حاصل کنید که "Blocked File Types" برای مطابقت با لیست سیاه شرکت پیکربندی شده است. (Scored) Profile Applicability • Level 1 (L1) -... مشاهده بیشتر»