برچسب: دستور dism

Pentest Tips

مشاهده بروزرسانی های ویندوز با CMD

در این بخش از PenTest Tips به چگونگی مشاهده بروزرسانی های انجام شده در ویندوز با دستورات مختلف در CMD می پردازیم. یکی از... مشاهده بیشتر»