برچسب: بررسی متدهای HTTP

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش دهم

در این بخش به فصل دهم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان HTTP-NG می پردازیم. با نزدیک شدن به اتمام این کتاب،... مشاهده بیشتر»

WSTG-CONFIG-006

بررسی متدهای HTTP در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-CONFIG-006 می پردازیم که مربوط به... مشاهده بیشتر»