مطالب اخیر

تست نفوذ اکتیودایرکتوری – فصل دوم

در این بخش به فصل دوم از کتاب Pentesting Active Directory and Windows-based Infrastructure با عنوان Defense Evasion می پردازیم. ایده اصلی این فصل... مشاهده بیشتر»

امن سازی Fortigate – بخش دوم

Ensure intra-zone traffic is not always allowed (Manual) Profile Applicability Level 1 Description تنظیمات این بخش برای اطمینان از اینکه فقط ترافیک خاص و... مشاهده بیشتر»

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش سیزدهم

در این بخش به فصل سیزدهم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان Digest Authentication می پردازیم. Basic Authentication راحت و منعطف است... مشاهده بیشتر»

تست نفوذ اکتیودایرکتوری – فصل اول

در این بخش به فصل اول از کتاب Pentesting Active Directory and Windows-based Infrastructure با عنوان Getting the Lab Ready and Attacking Exchange Server... مشاهده بیشتر»