دوره آموزشی SEC580

SEC580 Metasploit

دوره آموزشی SEC580 – بخش پنجم

در بخش پنجم از این دوره آموزشی که به صورت فیلم آموزشی در اختیار شما دوستان گرامی قرار می گیرد، به ادامه معرفی دستورات... مشاهده بیشتر»
SEC580 Metasploit

دوره آموزشی SEC580 – بخش چهارم

در بخش چهارم از این دوره آموزشی که به صورت فیلم آموزشی در اختیار شما دوستان گرامی قرار می گیرد، به معرفی دستورات msfconsole... مشاهده بیشتر»
SEC580 Metasploit

دوره آموزشی SEC580 – بخش سوم

در بخش سوم از این دوره آموزشی که به صورت فیلم آموزشی در اختیار شما دوستان گرامی قرار می گیرد، به معرفی دستورات محیط... مشاهده بیشتر»
SEC580 Metasploit

دوره آموزشی SEC580 – بخش دوم

در بخش دوم از این دوره آموزشی که به صورت فیلم آموزشی در اختیار شما دوستان گرامی قرار می گیرد، به معرفی انواع اکسپلویت... مشاهده بیشتر»
SEC580 Metasploit

دوره آموزشی SEC580 – بخش اول

دوره آموزشی SEC580 از موسسه SANS به آموزش ابزار قدرتمند متاسپلویت می پردازد. در بخش اول از این دوره آموزشی که به صورت فیلم... مشاهده بیشتر»