دوره آموزشی Wazuh

دوره آموزشی Wazuh – بخش یازدهم

در بخش یازدهم از دوره آموزشی Wazuh در قاب تجربه به نحوه تغییر دادن قوانین در پلتفرم wazuh می‌پردازیم. برای ورود به کار با... مشاهده بیشتر»

دوره آموزشی Wazuh – بخش دهم

در بخش دهم از دوره آموزشی Wazuh در قاب تجربه به نحوه ایجاد یک کاربر جدید در پلتفرم wazuh می‌پردازیم. با توجه به اینکه... مشاهده بیشتر»

دوره آموزشی Wazuh – بخش نهم

در بخش نهم از دوره آموزشی Wazuh در قاب تجربه به نحوه Prevent and Detect Ransomware بر روی windows agent می‌پردازیم. در این ویدیو... مشاهده بیشتر»

دوره آموزشی Wazuh – بخش هشتم

در بخش هشتم از دوره آموزشی Wazuh در قاب تجربه آشنایی با File Integrity Monitor که یکی از قابلیت های کاربردی در ابزار Wazuh... مشاهده بیشتر»