امن سازی IIS 10 – بخش بیست و ششم

cis-IIS 10

اطمینان از حذف سرآیند Server (Not Scored)

Profile Applicability

• Level 2 – IIS 10

Description

header سرور ممکن است تکنولوژی پایه‌ای که توسط یک اپلیکیشن استفاده می‌شود را مشخص کند. مهاجمان می‌توانند با استفاده از این response هدرها، عملیات شناسایی را در وب سایت انجام دهند.

این هدر می‌تواند برای آسیب‌پذیری‌های خاص شناخته شده که با تکنولوژی‌های پایه‌ای و اساسی مرتبط هستند در حملات به عنوان هدف قرار گرفته شود و مورد استفاده قرار گیرند. حذف این هدر از هدف قرار دادن برنامه شما برای سوء‌استفاده‌های خاص توسط مهاجمان، جلوگیری می‌نماید.

Rationale

در حالی که این تنها راه برای fingerprint یک سایت از طریق response header ها نیست ولی منجر به سخت‌تر شدن آن و جلوگیری کردن از برخی حملات مهاجمان احتمالی می‌شود. دستورالعمل حذف هدر سرور ویژگی جدیدی در IIS 10 است که می‌تواند در کاهش این خطر کمک کند.

Audit

برای تایید از طریق AppCmd.exe دستور زیر را وارد کنید:

یا
برای تایید از طریق PowerShell دستور زیر را وارد کنید:

Remediation

برای پیکربندی از طریق AppCmd.exe دستور زیر را وارد کنید:

یا
دستور زیر را در PowerShell برای پیکربندی وارد کنید:

Impact

اینکار سرآیند Server را حذف می‌کند.

Default Value

Microsoft-IIS/10.0

منابع:

blogs.msdn.microsoft.com/jpsanders/2015/10/07/remove-server-and-x-powered-by-headers-from-your-azure-mobile-apps/

درباره نویسنده: احسان نیک آور

ممکن است دوست داشته باشید