امن سازی Cisco IOS 17 – بخش اول

فعال سازی aaa new-model – (Automated)

Profile Applicability

• Level 1

Description

این دستور سیستم کنترل دسترسی AAA را فعال می‌کند.

Rationale

خدمات احراز هویت، مجوز و حسابداری (AAA) یک منبع معتبر برای مدیریت و نظارت بر دسترسی دستگاه ها ارائه می‌دهد. متمرکز کردن کنترل، ثبات کنترل دسترسی را بهبود بخشیده و منجر به ردیابی بهتر در فرآیند سرویس دهی می‌شود. علاوه بر این، متمرکز کردن کنترل دسترسی، هزینه‌های مدیریتی تهیه و حذف حساب را به‌ویژه هنگام مدیریت تعداد زیادی دستگاه، کاهش می‌دهد.

Impact

پیاده سازی Cisco AAA می‌تواند به طور قابل توجهی مخرب باشد زیرا روش‌های دسترسی قبلی بلافاصله غیرفعال می‌شوند. بنابراین، قبل از پیاده‌سازی Cisco AAA، سازمان باید معیارهای احراز هویت (لاگین‌ها و کلمات عبور، challenge/response و فناوری‌های توکن)، روش‌های Authorization و الزامات Accounting را به دقت بررسی و برنامه‌ریزی کند.

Audit

برای تعیین فعال بودن سرویس‌های AAA موارد زیر را انجام دهید:

hostname# show running-config | inc aaa new-model

اگر نتیجه شامل “no” باشد، این ویژگی فعال نیست.

Remediation

با استفاده از دستور new-model قابلیت AAA را فعال کنید.

hostname(config)# aaa new-model

Default Value

به صورت پیش فرض قابلت AAA فعال نیست.

References

www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book/sec-cr-a2.html#GUID-E05C2E00-C01E-4053-9D12-EC37C7E8EEC5

درباره نویسنده: احسان نیک آور

ممکن است دوست داشته باشید