برچسب: WSTG-SESS-06

WSTG-SESS-06

بررسی Logout Functionality در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به ششمین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-SESS-06 می پردازیم که مربوط به... مشاهده بیشتر»