برچسب: WSTG-CONFIG-09

WSTG-CONFIG-009

بررسی File Permission در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-CONFIG-009 می پردازیم که مربوط به... مشاهده بیشتر»