برچسب: WSTG-CONFIG-007

WSTG-CONFIG-007

بررسی وجود هدرHTTP Strict Transport Security در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-CONFIG-007 می پردازیم... مشاهده بیشتر»