برچسب: WSTG-CONFIG-005

WSTG-CONFIG-005

شناسایی زیرساخت و اینترفیس های مدیریتی در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-CONFIG-005 می پردازیم... مشاهده بیشتر»