برچسب: unique application pools

cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش پنجم

اطمینان از تنظیم unique application pools برای سایت‌ها (Scored) Profile Applicability • Level 1 - IIS 10 Description IIS یک ویژگی امنیتی جدید به... مشاهده بیشتر»