برچسب: Trustworthy

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش یازدهم

اطمینان از تنظیم ‘Trustworthy’ Database Property روی Off - (Automated) Description گزینه دیتابیس TRUSTWORTHY به object‌های دیتابیس اجازه می‌دهد تا تحت شرایط خاص به... مشاهده بیشتر»