برچسب: Subdomain Takeover

WSTG-CONFIG-010

بررسی Subdomain Takeover در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-CONFIG-010 می پردازیم که مربوط به... مشاهده بیشتر»