برچسب: Shut down the system

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش چهل و هفتم

اطمینان از تنظیم Shut down the system روی Administrators (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member Server Description... مشاهده بیشتر»