برچسب: Perform volume maintenance tasks

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش چهل و دوم

اطمینان از تنظیم Perform volume maintenance tasks روی Administrators (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member Server Description... مشاهده بیشتر»