برچسب: OTG-INFO-009

OTG-INFO-009

جمع آوری اطلاعات از وب اپلیکیشن در این بخش از دوره آموزشی OWASP-OTG به اولین بخش از استاندارد OTG با شناسه OTG-INFO-009 می پردازیم... مشاهده بیشتر»