برچسب: OTG-CONFIG-002

OTG-CONFIG-002

ارزیابی پیکربندی پلتفرم اپلیکیشن در این بخش از دوره آموزشی OWASP-OTG به دومین بخش از استاندارد OTG با شناسه OTG-CONFIG-002 می پردازیم که مربوط... مشاهده بیشتر»