برچسب: Load and unload device drivers

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش سی و ششم

اطمینان از تنظیم Load and unload device drivers روی Administrators (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member Server... مشاهده بیشتر»