برچسب: Lessons Learned

دوره آموزشی SEC504

دوره آموزشی SEC504 – بخش دوم

آشنایی با مراحل Incident Handling مراحل Incident Handling فرآیند Incident Handling شامل شش مرحله می‌باشد که این مراحل عبارتند از: Preparation Identification Containment Eradication... مشاهده بیشتر»